Til hovedinnhold

Forskrift om restriksjonssone for ILA i Ibestad og Gratangen kommuner, Troms og Finnmark, oppheves 27. desember 2023

Publisert

Vernesone 4 rundt lokalitet Kasteberget ble opphevet 27. desember 2021.

Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Ibestad og Gratangen kommuner, Troms og Finnmark, ble fastsatt 2. desember 2019, etter utbrudd av ILA på lokalitet 31397 Oterneset i Harstad kommune. Det ble senere opprettet tre nye vernesoner i området etter nye utbrudd av ILA. Vernesone 4 rundt lokalitet 31757 Kasteberget i Ibestad kommune ble opprettet 19. august 2021.d

I samsvar med forskriftens § 18 andre ledd oppheves forskriften automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever siste vernesone. Forskriften oppheves derfor automatisk 27. desember 2023.

Kontaktinformasjon

Rådgiver/jurist Lina Eide Hustvedt, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 49

Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75