Forskrift om restriksjonssone for ILA i Måsøy kommune, Troms og Finnmark oppheves 16. mai 2024

Publisert

Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Måsøy kommune, Troms og Finnmark har sin opprinnelse i forskrift fastsatt 29. januar 2020, etter utbrudd av ILA på lokalitet 15460 Laholmen i Nordkapp kommune. Det er senere etablert ytterligere to vernesoner i forskriften som følge av ILA-påvisning på lokalitetene 38857 Vannfjorden i Nordkapp kommune og 16055 Kråkeberget og 36099 Store Kobbøy i Måsøy kommune.

Vernesone 2 rundt lokalitet Vannfjorden ble opphevet 27. april 2021, og vernesone 3 rundt lokalitetene Kråkeberget og Store Kobbøy ble opphevet 16. mai 2022.

I samsvar med forskriftens § 18 oppheves forskriften automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever siste vernesone. Forskriften oppheves derfor 16. mai 2024.

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55

Seniorrådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75