Til hovedinnhold

Forskrift om restriksjonssone for ILA i Meløy kommune, Nordland oppheves 11. januar 2024

Publisert

Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Meløy kommune, Nordland ble fastsatt 28. april 2021, etter utbrudd av ILA på lokalitet 11138 Skålsvika i Meløy kommune. 

Vernesonen rundt lokalitet Skålsvika ble opphevet 11. januar 2022.

I samsvar med forskriftens § 18 oppheves forskriften automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever vernesonen. Forskriften oppheves derfor 11. januar 2024.

Kontaktinformasjon

Fagrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75

Rådgiver Lina Eide Hustvedt, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 49