Forskrift om restriksjonssone for ILA i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal oppheves 13. mai 2024

Publisert

Forskrift om restriksjonssonen for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal ble fastsatt 11. mars 2022, etter utbrudd av ILA på lokalitet 12842 Reistad i Rauma kommune.

Vernesonen rundt lokalitet Reistad ble opphevet 13. mai 2022.

I samsvar med forskriftens § 18 oppheves forskriften automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever bekjempelsessonen. Forskriften oppheves derfor 13. mai 2024.

Kontaktinformasjon

Fagrådgiver Preben Juvik, Mattilsynet region Midt, tlf.: 22 77 85 15

Rådgiver Lina Eide Hustvedt, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 49