Til hovedinnhold

Forskrift om restriksjonssone for ILA i Salangen kommune, Troms og Finnmark, oppheves 19. januar 2024

Publisert

Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Salangen kommune, Troms og Finnmark, ble fastsatt 12. oktober 2021, etter utbrudd av ILA på lokalitet 36357 Salangsverket i Salangen kommune.

Vernesonen rundt lokalitet Salangsverket ble opphevet 19. januar 2022.

I samsvar med forskriftens § 18 oppheves forskriften automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever vernesonen. Forskriften oppheves derfor 19. januar 2024.

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75

Rådgiver Lina Eide Hustvedt, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 49