Til hovedinnhold

Forskrift om restriksjonssone for ILA i Tysnes og Bjørnafjorden kommuner, Vestland, oppheves 10. januar 2024

Publisert

Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Tysnes og Bjørnafjorden kommuner, Vestland, ble fastsatt 22. juli 2021, etter utbrudd av ILA på lokalitet 14799 Djupestallen i Tysnes kommune. Vernesonen rundt lokalitet Djupestallen ble opphevet 10. januar 2022.

I samsvar med forskriftens § 18 andre ledd oppheves forskriften automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever vernesonen. Forskriften oppheves derfor 10. januar 2024.

Se lokalitet 14799 Djupestallen (barentswatch.no)

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55

Veterinær, fagrådgiver Synnøve Hodneland, Mattilsynet, region Sør og Vest, tlf.: 22 77 89 81