Forskrift om restriksjonssone for ILA i Vega, Herøy og Alstahaug kommuner, Nordland, oppheves 18. januar 2024

Publisert

Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vega, Herøy og Alstahaug kommuner, Nordland ble fastsatt 13. juli 2021, etter utbrudd av ILA på lokalitet 33157 Skogsholmen i Vega kommune. 

Vernesonen rundt lokalitet Skogsholmen ble opphevet 18. januar 2022. 

I samsvar med forskriftens § 18 oppheves forskriften automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever vernesonen. Forskriften oppheves derfor 18. januar 2024. 

Kontaktinformasjon 

Fagrådgiver Eirik Jacobsen, Mattilsynet region Nord, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 80 75 

Rådgiver Lina Eide Hustvedt, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 49