Til hovedinnhold

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Ullensvang, Kvam og Kvinnherad kommuner, Vestland

Publisert

Mattilsynet har 22. februar 2024 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Ullensvang, Kvam og Kvinnherad kommuner, Vestland, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 35897 Nye Hessvik i Ullensvang kommune i Vestland.

ILA ble i februar 2023 påvist på lokalitet 35897 Nye Hessvik i Ullensvang kommune i Vestland.

Anleggene i vernesonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden er over 22. februar 2024.

Vernesonen oppheves og det etableres en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Ullensvang og Kvinnherad kommune, Vestland”.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriften, to år etter at vernesonen i forskriften ble opphevet, dvs. 22. februar 2026.

Tilhørende dokumenter

Fastsettelsesdokument - opphevelse av vernesone for ILA i Ullensvang, Kvam og Kvinnherad kommuner, Vestland

Endringsforskrift – opphevelse av vernesone for ILA i Ullensvang, Kvam og Kvinnherad kommuner, Vestland

Kart - ILA restriksjonssone for Ullensvang og Kvinnherad kommuner, Vestland

Kontaktinformasjon

Rådgiver Lina Eide Hustvedt, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 49

Fagrådgiver Cecilie Ihle, Mattilsynet Region Sør og Vest, avdeling akvakultur, tlf.: 22 77 80 44.