Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Sveio kommune i Vestland fylke

Publisert

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11559 Grimsholmen i Sveio kommune i Vestland fylke. Sjøtroll Havbruk Sjø AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Virksomheten varslet Mattilsynet 25. april 2024 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 11559 Grimsholmen.

Den 29. april 2024 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 8. mai 2024 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Restriksjonssone 

Det vil innen kort tid opprettes en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. 

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten. 

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA. 

Kontaktopplysninger

Christine Pettersen, seniorinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Akvakultur.
Direktenummer: 22 77 86 66, mobil: 936 09 816

Cecilie Ihle, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Akvakultur.
Direktenummer: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174