Skip to main content

Internkontroll for matimportører

Alle importører og første mottakere må ha et internkontrollsystem som sikrer at maten som importeres og omsettes er trygg. 

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Hva er internkontroll?
  2. HACCP for matimportører
  3. Forhåndsvurdering
  4. Mottakskontroll
  5. Rutine for tilbaketrekking, tilbakekalling og sporbarhet