Til hovedinnhold

Mottakskontroll

Første mottaker skal føre register over importerte matvarer, og sjekke at hvert eneste vareparti er i samsvar med reglene før det omsettes videre.

Publisert

Registeret skal inneholde:

 • Avsenders navn og avsenderland.
 • Varepartiets produksjonsland.
 • Mengde varer.
 • Varegrupper med angivelse av tolltariffnummer (8 siffer) i henhold til inndeling i norsk tolltariff.
 • Dato for mottak. 

I tillegg til register over mottatte varepartier, må du som importør i samarbeid med første mottaker, utarbeide rutiner for en fysisk mottakskontroll. Som importør må du sikre at første mottaker er kjent med sine plikter, og det anbefales at det utarbeides en skriftlig avtale som beskriver disse oppgavene. 

Eksempel på punkter som kan være aktuelle å kontrollere:

 • Er merkingen på norsk eller må varene merkes om før omsetning til forbruker/storhusholdning.
 • Er holdbarheten tilstrekkelig
 • Er temperaturkrav oppfylt
 • Er det behov for prøveuttak
 • At medfølgende dokumentasjon er riktig (f.eks. faktura, sertifikater og transportdokumenter)
 • Sporbarhet: kan varen spores ett trinn frem (mottaker/kunde) og ett trinn tilbake (leverandør)

Virksomheten er ansvarlig for å dokumentere at den fysiske mottakskontrollen er gjennomført ved hver eneste innførsel. Dette kan for eksempel gjøres ved hjelp av sjekklister. 

Regelverk