Rutine for tilbaketrekking, tilbakekalling og sporbarhet

Som importør er det ditt ansvar å reagere raskt når du får informasjon om mat og drikke som ikke er trygg.

Publisert

Du må vite hvordan du håndterer en slik situasjon, og ha gode rutiner for sporbarhet og tilbaketrekking og tilbakekalling. Tilbaketrekking er å fjerne utrygg mat fra markedet før den når forbruker. Ved tilbakekalling har produktet nådd forbruker. 

Du må på forhånd ha definert når et produkt skal tilbaketrekkes og tilbakekalles. Husk også rutiner for varsling til Mattilsynet, og rutiner for å gi informasjon til kunder og/eller publikum i de tilfeller det er aktuelt.

For å sikre målrettet tilbaketrekking av mat og drikke, må produktene kunne spores. Du må kunne spore et spesifikt produkt ett ledd fram (mottaker) og ett ledd tilbake (leverandør). Produktene kan ofte identifiseres via lotnummer, produksjonsdato og lignende. Oppbevaring av faktura og skriftlige registreringer i mottakskontroll vil være viktig dokumentasjon på sporbarhet.

Sporbarhet og systemer for å håndtere sporbarhetsopplysninger gir ikke trygge næringsmidler i seg selv, men er en forutsetning for at du skal kunne trekke tilbake næringsmidler som ikke er trygge. 

Les mer om sporbarhet i Veileder om sporbarhet for mat og drikke inkludert kosttilskudd. Du finner også nyttig informasjon om sporbarhet, tilbaketrekking og tilbakekalling i en egen retningslinje utarbeidet av Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (stand.no)).