Til hovedinnhold

Mattilsynet godtar elektroniske plantesunnhetssertifikater som kan verifiseres 

Mattilsynet godtar nå også elektroniske plantesunnhetssertifikater ved import, med noen forbehold. Her er en veiledning til importører som mottar elektroniske sertifikater. 

Publisert

Et plantesunnhetssertifikat er et offisielt dokument som utstedes av eksportlandets plantehelsemyndighet. Sendinger med planter med mer til Norge skal følges av et originalt sunnhetssertifikat. Noen land har begynt å utstede elektroniske plantesunnhetssertifikater. Dette er en enklere, tryggere og raskere måte å utveksle sertifikater på mellom to land. 

Mattilsynet har foreløpig ikke sluttet seg til det globale systemet for utveksling av elektroniske sertifikater (ippc.inc) Inntil vi har det på plass, har du som importør det samme ansvaret som før med å sjekke at et sertifikat er originalt. Du kan enten bruke QR-koden, eller se etter om sertifikatet er signert og stemplet av plantehelsemyndighetene i eksportlandet. 

Slik bruker du QR-koden for å sjekke om sertifikatet er originalt: 

Skanne QR-koden på sertifikatet (gjerne med en mobiltelefon). Kommer du da inn på nettsiden til eksportlandets plantehelsemyndigheter?  

Hvis ja:
Da ser du et plantesunnhetssertifikat. Verifiser at opplysninger som sertifikatnummer, vareslag, antall, dato med mer stemmer overens med sertifikatet du har fått kopi av.  

Hvis nei:  
Du kommer til TRACES, som er EU-Kommisjonens plattform for plantesunnhetssertifikat. TRACES krever innlogging. Mattilsynet jobber ikke i dette systemet for utveksling av sertifikater og krever ikke at du som importør skal være registrert og bruke det. Dersom du har tilgang i Traces, godtar Mattilsynet at du verifiserer sertifikatet via dette systemet.

Vær oppmerksom på at alle sertifikater som leder til TRACES, skal være signert og stemplet. For å sjekke at sertifikatet er originalt, uten å bruke QR-koden, kan du se på om utskriften av sertifikatet har en håndskrevet signatur og et stempel fra eksportlandets plantehelsemyndigheter.  

Kan du ikke verifisere at sertifikatet er originalt via QR-kode eller et stemplet og signert sertifikat? Ta kontakt med Mattilsynet lokalt,