Til hovedinnhold

Import og innførsel - planter og dyrking

Veiledning om import og innførsel av planter med mer.

Mattilsynets hovedprioriteringer innen import, eksport og kriminalitet i 2024