Import og innførsel - planter og dyrking

Veiledning om import og innførsel av planter med mer.

Tilsynskampanje 2024: Rutiner for varsling, sporing og tilbaketrekking av utrygg importert mat

Mer informasjon

Regelverk

Veiledere

Skjema, erklæringer og maler

Informasjonsmateriell

Lenker til andre