Lokaler, utstyr og innredning

Skal du drive matservering, så må du ha et lokale som passer til den driften du har valgt.

Publisert

Innhold på denne siden

 1. Del opp kjøkkenet i områder 
 2. Eget område for matlaging
 3. Husk egen oppvasksone
 4. Egen matkum for frukt og grønnsaker
 5. Håndvask for de som lager mat
 6. Toalett for ansatte
 7. Garderobe
 8. Hold skadedyr unna
 9. Materialer og utstyr
 10. Er det lov å leie plass i andres kjøkken? 

Lokaler som skal brukes til mattilberedning må være plassert og utformet slik at det er mulig å beskytte maten mot forurensning fra omgivelsene og hindre at insekter og skadedyr kan ta seg inn.  

Dette er viktige ting du må tenke på:  

 • Hvor mye plass du trenger for å lagre mat. Både på kjøl, frys og tørrvarelager.  
 • Det skal være lett å gjøre rent på kjøkkenet. Det betyr at det må være rengjøringsvennlige overflater. Rene lokaler er viktig slik at ikke bakterier kan komme over i maten.  
 • Gulv, vegger og tak må være lette å vaske og tåle daglig slitasje og vask. Bruk gjerne solide, rengjøringsvennlige materialer.  
 • Det må være nok plass til at arbeidet med å lage og servere mat kan foregå på en hygienisk måte. 

Det stilles ulike krav etter hva du skal drive med og hvor mange ansatte du har. Men generelt er det viktigere med et godt tilpasset lokale enn størrelsen i kvadratmeter. En god planløsning gir god arbeidsflyt og mindre fare for at maten forurenses og blir dårlig underveis.

Se også denne videoen om hva slags krav vi stiller til lokaler og innredning