Krav for oppvaskmaskiner

Alle gjenstander som kommer i kontakt med mat skal rengjøres grundig. Og når det er nødvendig desinfiseres. Men det er ikke noe krav om temperatur.

Publisert

Alle gjenstander som kommer i kontakt med mat, skal rengjøres grundig, og når det er nødvendig, desinfiseres. Det er ingen krav til bestemte temperaturer på oppvask. Det er opp til virksomheten selv hvilken metode de vil benytte for å sikre at oppvasken gir et tilfredsstillende resultat.  

Virksomheten må utarbeide rutiner basert på type oppvaskmaskin, kjemikalier, trykk og så videre. Flere kombinasjoner kan gi et tilfredsstillende resultat. 

Husholdningsmaskin, vanlig hjemmemaskin 

For å oppnå god termisk desinfeksjonseffekt i en oppvaskmaskin må skylleprogrammet ha en temperatur på minimum 65 ºC når det brukes vanlige husholdningsmaskiner med programlengde på 1 time eller mer. 

Vasketid og skylletemperatur må være dimensjonert ut fra kravet om at sluttresultatet skal være hygienisk rent. Hvis oppvasken er lite forurenset, eller du velger lang vaske- og skylletid, kan det kompensere for høy temperatur. 

Profesjonell oppvaskmaskin, type storkjøkken 

Oppvaskmaskiner som brukes i storkjøkken er ofte maskiner med ett kammer og hurtigprogrammer med kort vaske- og skylletid, ofte under 2 minutter. Da må temperaturen i det avsluttende skylleprogrammet ofte være høyere enn i en vanlig husholdningsmaskin for å kunne oppnå god termisk desinfeksjonseffekt. Bruk av kjemiske midler kan redusere behovet for høy temperatur. 

I andre tilfeller brukes tunellmaskiner der oppvasken trekkes på et samlebånd gjennom flere temperatursoner i maskinen. Her vil det være flere forhold enn tid og temperatur som påvirker sluttresultatet. Blant annet legges det vekt på å oppnå god desinfeksjonseffekt gjennom å kombinere egenskapene til de ulike sonene i maskinen, enn at skyllevannet skal ha en spesielt høy temperatur. Leverandøren av oppvaskutstyret vil tilpasse dette til dine behov. 

Et godt vaskeresultat er avhengig av at oppvaskmaskiner blir brukt og vedlikeholdt i henhold til leverandørens anbefalinger. 

Når er det hygienisk rent? 

Med hygienisk rent mener vi at alle matrester, vaskemidler, bakterier, virus og annen forurensning skal være fjernet. Hygienisk rent kan oppnås gjennom bruk av oppvaskmidler eller ved bruk av varme. 

Må jeg ta prøver etter oppvasken? 

Ved gode rutiner skal det ikke være nødvendig å ta bakteriologiske prøver av reingjort utstyr for å kontrollere om resultatet er oppnådd. 

Ofte er det tilstrekkelig å kontrollere at tid og temperatur er innenfor spesifikasjonene, at utstyret brukes riktig og at kopper, glass og bestikk er varmt og tørt når det tas ut av en oppvaskmaskin.

Se mer om lokaler, utstyr og innredning

Regelverk

Næringsmiddelforordningen vedlegg II, kap V