Til hovedinnhold
Rapport

Nasjonalt tilsynsprosjekt - ernærings- og helsepåstander om næringsmidler 2014

Publisert
Hva ble undersøkt?

I et nasjonalt tilsynsprosjekt som omfattet 10 ulike matvaregrupper, ble det avdekket feilaktig bruk av ernærings- og helsepåstander på 133 av totalt 263 produkter. 84 av de 130 produsentene eller importørene som ble undersøkt i prosjektet ble tatt for feil merking, enten på selve produktet eller i markedsføringen. Dette utgjorde totalt 140 varsel om vedtak, men ingen av vedtakene førte til omsetningsforbud for produkter omfattet av tilsynet. Matvaregruppene som var omfattet av dette nasjonale tilsynsprosjektet var blant annet brødvarer, drikkevarer, kjøttprodukter, kornvarer, meieriprodukter, olje- og margarinprodukter, sjømat, syltetøy og nøtter, snacks og godteri.

Tidsrom
2014
Hva fant vi?
  • 130 virksomheter fikk besøk i løpet av tilsynsperioden. Av disse fant mattilsynet feil bruk av ernærings- og helsepåstander hos 84 virksomheter (hhv. 71 produsenter og 13 importører).
  • Om lag halvparten av de 263 produktene som ble undersøkt hadde ulovlig eller mangelfull merking angående ernærings- og/eller helsepåstander. Antall produkter med ett eller flere avvik i forhold til de bestemmelsene som det ble ført tilsyn med var 133.
  • Antall og type brudd på regelverket varierte noe mellom de ulike varegruppene som ble undersøkt. For eksempel var andelen brudd på regelverket større blant utvalget i brødvaregruppen og i gruppen for snacks, nøtter og godteri. Et av fem produkter var feilmerket med hensyn til bruk av ernæringspåstander og om lag to av fem produkter brukte en ikke godkjent helsepåstand, brukte en godkjent helsepåstand på feil måte, eller manglet de tilleggsopplysninger som kreves ved bruk av helsepåstander.
  • Det ble registrert flest avvik på den bestemmelsen som sier at vage, uspesifikke påstander som for eksempel «sunt og godt» eller «godt for magen» ikke kan brukes uten at det også brukes en mer spesifikk påstand som forteller hvilken bestanddel det er som gjør produktet sunt og godt, og hvorfor. Det er bare påstander godkjent av EU-Kommisjonen som kan brukes. En tredjedel (86 av 263) av de produktene som inngikk i prosjektet hadde dette avviket.
  • Et av fem av produktene (53 av 263) brukte en ikke tillatt ernæringspåstand, eller brukte en tillatt ernæringspåstand på feil måte.
Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet

Fil
Sluttrapport_ Nasjonalt tilsynsprosjekt - ernærings- og helsepåstander om næringsmidler 2014 (PDF)