Slik bruker du ernærings- og helsepåstander riktig 

Ernærings- og helsepåstander er frivillige opplysninger som dere kan bruke i merkingen og markedsføringen av næringsmidler. 

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Hva er en ernæringspåstand?
  2. Hva er en helsepåstand? 
  3. Bestemmelser som alltid må være oppfylt
  4. Viktig å vite før dere bruker en ernæringspåstand 
  5. Viktig å vite før dere bruker en helsepåstand 
  6. Særlige krav til merking

Påstandsregelverket gir krav og føringer til når, hvor og hvordan dere kan bruke ernærings- og helsepåstander på næringsmidler.

Også logoer, bilder, symboler og varemerker på emballasje eller i reklame som antyder en ernæringsmessig eller en helsemessig egenskap ved produktet, regnes som påstander. 

Disse reglene gjelder for all bruk av ernærings- og helsepåstander i kommersiell kommunikasjon om næringsmidler i hele EØS-området. Dere som ønsker å bruke ernærings- og helsepåstander har selv ansvar for å sette dere inn i, og følge regelverket. 

Vi gir deg her en kort oversikt over de viktigste bestemmelsene i påstandsregelverket.