Overgangsordninger etter påstandsforordningen

I regelverket om ernærings- og helsepåstander er ikke alle bestemmelsene gjort gjeldende ennå. Noen overgangsordninger gjelder fremdeles. De gjelder på samme måte i Norge som i EU.

Publisert

Her finner dere en oversikt over de overgangsordningene i påstandsforordningens artikkel 28 som fremdeles er relevante å forholde seg til:

Overgangsordninger
Hvilken bestemmelse overgangsordningen er knyttet tilHva, hvorfor og hvordan overgangsordningen gjelderStatus
Ernæringsprofiler, Artikkel 4(1) og 28(1)

EU-kommisjonen skal fastsette ernæringsprofiler. Ernæringsprofilene er kriterier som næringsmidlene må oppfylle for at dere skal kunne bruke ernærings- eller helsepåstander om dem.

Vi vet ikke om, og når, EU-kommisjonen vil fastsette slike ernæringsprofiler. 

Overgangsordningen innebærer at dere har to år på å tilpasse dere ernæringsprofilene når de kommer.

Les om ernæringsprofiler, og markedsføring med påstander i mangel på slike ernæringsprofiler, i kapittel 7 i Mattilsynets veileder Veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander.

Overgangsordningen er ikke aktiv, men vil inntre på et senere tidspunkt
Varemerke og handelsbetegnelse som kan oppfattes som en ernærings- eller helsepåstand, Artikkel 1(3) og 28(2)

Hvis dere har brukt et varemerke eller en handelsbetegnelse siden før 1. januar 2005, og dette var i tråd med norsk lov på den tiden, gjelder ikke bestemmelsene i artikkel 1(3) fullt ut før 19. januar 2022.

Overgangsregelen skal ikke føre til en utvidet adgang til å bruke varemerker og handelsbetegnelser sammenlignet med tidligere nasjonal praksis.  

Fantasinavn er omfattet av artikkel 1(3), men det er ingen overgangsregler for dette. Les om varemerker, handelsbetegnelser og fantasinavn i kapittel 8.9 i Mattilsynets veileder Veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander.

Overgangsordningen gjelder for noen varemerker og handelsbetegnelser fram til 19. januar 2022.

Helsepåstander  

Funksjonspåstander, påstander med henvisning til psykologiske og atferdsmessige funksjoner, og påstander med henvisning til «slankende virkning», Artikkel 13(1) og 28(5)  

Barns utvikling og helse, Artikkel 14(1)(b) og 28(5)  

Herunder de påstandene som «er på vent»

Denne overgangsordningen gjelder bare for påstander som det ble sendt inn søknad for før 19. januar 2008. Ingen andre påstander kan brukes før de eventuelt er godkjent av EU-kommisjonen.

Godkjenningsplikten gjelder ut fra dette, ennå ikke for innmeldte påstander for planter/plantedeler (botanicals) og de andre innmeldte påstandene som eventuelt ikke er ferdigbehandlet. Dere kan fremdeles bruke disse innmeldte påstandene dersom de er i samsvar med de øvrige bestemmelsene i forordningen og ikke er egnet til å villede forbrukeren.  

Når EU-Kommisjonen har tatt en avgjørelse om avslag, vil det være 6 måneders frist for å ta påstanden ut av bruk.  

Dere kan se hvilke påstander EU-kommisjonen har godkjent eller avslått i EUs register over godkjente og avslåtte påstander. 

Les mer om denne overgangsordningen i kapittel 8.13.2 i Mattilsynets veileder Veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander.

 

Denne tabellen viser ikke de overgangsordningene som er omtalt i påstandsforordningen, men som nå er utløpt.

Norsk forvaltning i overgangsperioden

Overgangsordningene medfører at enkelte helsepåstander i en overgangsperiode fortsatt kan benyttes uten godkjenning. Det samme gjelder enkelte varemerker eller handelsbetegnelser.

Dette forutsetter imidlertid at dere sørger for at dere oppfyller alle de øvrige bestemmelsene i påstandsforordningen.

Det vil være opp til det enkelte land å fortolke og anvende disse bestemmelsene i overgangsperioden, og Norge følger nå samme praksis som flere av EU-landene.

Regelverk

Forskrift om ernærings- og helsemessige påstander i næringsmidler, artikkel 28