Til hovedinnhold
Rapport

Analyser av plantetoksiner i næringsmidler i 2021

En rekke planter produserer giftstoffer (plantetoksiner) som en naturlig beskyttelse mot insekter og planteetere, men som kan være giftige for mennesker. Mattilsynet har derfor et årlig overvåkingsprogram hvor vi analyserer matvarer som kan ha plantetoksiner i seg.

Publisert

Noen plantefamilier produserer giftstoffer som er skadelige for oss mennesker, både i form av akutte forgiftninger og langtidseffekter. Dersom giftig ugress i eller ved åkeren følger med under innhøstingen av matplantene, kan det føre til at plantetoksinene havner i maten vår.

Hva ble undersøkt?

Totalt 30 prøver ble analysert for plantetoksiner. Av disse var det 10 prøver av bokhvete/bokhvete mel, samt 20 ulike urte-teer.

Tidsrom
2021
Hva lette vi etter?

10 prøver av bokhvete/bokhvete mel ble analysert for tropane alkaloider, i form av atropin og skopolamin. 20 urteteer ble analysert for pyrrolizidin alkaloider.

Hva fant vi?

Det ble ikke påvist hverken atropin eller skopolamin i bokhvete/bokhvete mel. Det ble påvist pyrrolizidin alkaloider i 13 av 20 urtete-prøver. En av disse prøvene hadde verdier over anbefalt grenseverdi (fastsatt etter prøveuttaket). Dette funnet ble gjort i såkalt ammete.

Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet i samarbeid med NIBIO.

Fil
OK-rapport 2021 Plantetoksiner i næringsmidler (PDF)