Til hovedinnhold

Uønskede stoffer i mat

Forurensende stoffer i mat er i mange tilfeller regulert med grenseverdier. Dette gjelder både for råvarer og ferdige produkter.

Mer informasjon

Rapporter

Vurdering av uorganisk arsen i norsk kosthold Kunnskapsbase - et verktøy for å prioritere overvåkning av uønskede kjemiske stoffer i mat Risikorangering av fremmedstoffer for overvåking i mat, drikke og kosttilskudd Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke Analyser av plantetoksiner i næringsmidler i 2017 - 2020 Mykotoksiner i mat Risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i korn Analyser av plantetoksiner i næringsmidler i 2021 Miljøgifter i villfisk – brosme, lange og bifangst (2013–2015) Miljøgifter i fisk 2015 – marine oljer Fremmedstoffer i villfisk 2016-2018: rødspette, breiflabb og lyr Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2016 – atlantisk kveite Miljøgifter i fisk 2020: Fremmedstoffer i vanlig uer og snabeluer fra norske farvann Miljøgifter i fisk 2021 – marine oljer Miljøgifter i fisk 2017 – marine oljer Miljøgifter i fisk 2018 – marine oljer Miljøgifter i fisk 2016 – marine oljer Miljøgifter i fisk 2020 – marine oljer Miljøgifter i fisk 2019 – marine oljer Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr Vurdering av PBDE i oppdrettsfisk Risikovurdering av dioksiner og dioksinlignende PCB i fiskelever Scenariofremstilling av inntak av dioksiner og PCB fra krabbe Dioksiner og dioksin-liknende PCB i norskproduserte hønseegg og storfemelk i perioden 2014 – 2017 Scenarioframstilling: Kvikksølveksponering fra fisk Risikovurdering av utlekking av nikkel, kobolt, sink, jern, kobber og mangan fra keramiske produkter Maritimt råstoff til produksjon av olje for humant konsum – rapport 2019 Miljøgifter i fisk – marine oljer Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2018 Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2019 Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2015 Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2016 Kartleggjing av mykotoksin i næringsmiddel Kartlegging av bly, kadmium og tinn i vegetabilske produkter Nitrat i salat og spinat 2013 Analyser av plantetoksiner i næringsmidler i 2022 Risikovurdering av kadmiuminntak fra mat i den norske befolkningen Strategi for forvaltning av radioaktivitet i fôr og næringsmidler – 2013 Analyser av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i kornprodukter (2021) Analyse av brød, knekkebrød og frokostblandinger (2017) Analyser av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker (2021) Undersøkelse av fremmedstoffer i kongekrabber og marine oljer (2012) Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i matvarer Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i tex-mex-mat (2014) Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i boksis og plantebasert pålegg (2023) Kombinasjonseffekter av plantevernmiddel­rester i mat Rester av plantevernmidler i næringsmidler Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2019 Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2020 Smittestoffer i importerte bær 2015-2016 Liten risiko for plantevernmiddelrester gjennom drikkevann Rester av plantevernmidler i bær 2012–2015 Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2018 Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2017 Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2020 Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2021 Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2016 Prøvetaking og måling av næringsmidler ved en atomhendelse Strategi for håndtering av radioaktivitet i næringsmidler Analyser av fluorerte stoffer i matkontaktmaterialer av papp og papir (2016) Vurdering av risiko knyttet til konsum av hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon Undersøkelse av blyinnhold i kvernet elgkjøtt (2014) Statusrapport 2013 - kadmium i krabber Veterinær grensekontroll sjømat 2016 Veterinær grensekontroll sjømat 2018 Veterinær grensekontroll sjømat 2017 Veterinær grensekontroll sjømat 2015 Veterinær grensekontroll sjømat 2020 Veterinær grensekontroll sjømat 2019 Fremmedstoffer i villfisk 2019-2022: flekksteinbit, gråsteinbit, vassild og strømsild Radioaktivitet i mat – resultater fra Mattilsynets overvåkning 2019