Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Publisert

Mattilsynet fastsatte 18. mars 2024 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Denne forskriften fastsetter EU forordningene 2023/1719, 2023/1753 og 2023/2382 i norsk regelverk.

Forordning 2023/1719 endrer grenseverdier (MRL) for isoksaben, metaldehyd, Metarhizium brunneum stamme Ma 43, paklobutrazol og rettkjedede Lepidoptera-fermoner.

Forordning 2023/1753 endrer MRLer for pyriproksyfen

Forordning 2023/2382 endrer MRLer for karbetamid, karboksin og triflumuron

Forordningene er fastsatt i norsk regelverk fra 18. mars 2024.

Norsk oversettelse av forordningene:
Forordning (EU) 2023/1719 (PDF)
Forordning (EU) 2023/1753 (PDF)
Forordning (EU) 2023/2382 (PDF)