Mattilsynets hovedprioriteringer innen planter og dyrking i 2024

Dette er hovedmålene for det risikobaserte tilsynet for planter og dyrking i 2024. I tillegg til disse, vil Mattilsynet, som vanlig, ivareta løpende oppgaver, blant annet hendelser, prøvetaking, søknadsbehandlinger og oppfølging av bekymringsmeldinger.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Plantehelserisiko ved flytting av jord
  2. Plantehelserisiko ved omsetnad av planter
  3. Plantehelserisiko og rett bruk av plantevernmiddel i primærproduksjon av frukt og bær