Risiko for spredning av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse med anleggsarbeid

Utbygging av veger og jernbanelinjer, etablering av bolig- og industriområder og annen anleggsvirksomhet innebærer en risiko for å spre planteskadegjørere og ugras som måtte befinne seg i jorda.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Ansvar for ikke å spre planteskadegjørere
  2. Potetcystenematoder (PCN)
  3. Lys ringråte
  4. Floghavre
  5. Invaderende planter

Smitte kan spres både med jordmasser som flyttes og med maskiner med jord, frø og andre planterester.

Potetcystenematoder (PCN), potetkreft og lys ringråte på potet er eksempler på planteskadegjørere som kan spres med jord. Frø av floghavre og rotbiter av parkslirekne, som er en invaderende planteart, er tilsvarende eksempler på ugras. Spesielt PCN overlever mange år i jorda, og mange ugras er vanskelige å bli kvitt.