Til hovedinnhold

Import av vertplanter for Phytophthora ramorum fra Nederland og Tyskland

Spesifiserte vertplanter for Phytophthora ramorum fra Nederland og Tyskland kan kun importeres fra godkjente planteskoler. Hvilke planteskoler som til enhver tid er godkjente, oppgis på lister.

Publisert

Virksomheter som skal importere slike planter med opprinnelse i disse to landene, oppfordres til å følge med på listene.

I forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum er det krav om at spesifiserte vertplanter for Phytophthora ramorum med opprinnelse i Nederland og Tyskland kun kan innføres til Norge når de er produsert i henhold til et sertifiseringssystem som er godkjent av Mattilsynet.

Mattilsynet har inngått bilaterale avtaler med de sentrale plantehelsemyndighetene i Nederland og Tyskland om innholdet i sertifiseringssystemene, der blant annet vekstkontroll, partikontroll og prøvetaking i produksjonslandene inngår. Særskilte tilleggserklæringer på sunnhetssertifikatene skal tilkjennegi at planteskolen oppfyller kravene i sertifiseringssystemene, og gjennom dette kvalifiserer for eksport til Norge. Tilleggserklæringene skal iht. avtalene med tyske og nederlandske plantehelsemyndigheter angi:

  • planteskolens navn (evt. et registreringsnummer)
  • referanse om at plantene tilfredsstiller kravene i det gjeldende sertifiseringssystemet for henholdsvis Nederland og Tyskland

Eksportlandets plantehelsemyndighet informerer Mattilsynet om hvilke planteskoler de har godkjent. Listene nedenfor gir informasjon om hvilke planteskoler som til enhver tid er godkjente, og Mattilsynet oppfordrer importørene til å følge med på disse listene. Lista fra Nederland oppdateres gjerne flere ganger i sesongen, mens lista fra Tyskland er mer statisk.

Sendinger med tilfredsstillende tilleggserklæringer på henholdsvis tysk og nederlandsk originalsertifikat, kan reeksporteres fra andre land.

Importører av vertplanter fra Nederland og Tyskland oppfordres til å oversende sertifikatet til Mattilsynet ved sendingens ankomst.

Tyske planteskoler som er godkjent for eksport av vertplanter for Phytophthora ramorum til Norge (PDF)

Nederlandske planteskoler som er godkjente for eksport av vertplanter for Phytophthora ramorum til Norge for sesongen 2023-2024 (PDF)

Regelverk

Forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum