Mattilsynets skjematenester


Publisert 03.09.2012 | Sist endret 12.02.2013

Her finn du alle skjema frå Mattilsynet i numerisk/alfabetisk rekkjefølgje.

Dei elektroniske skjema finn du i Mattilsynets skjematenester og i skjemakatalogen i Altinn, medan papirskjema må skrivast ut.

Du kan logge deg på Mattilsynets skjematenester her: Mattilsynets skjematenester

Du kan letta søket etter skjema ved å velje kategori i menyen under.

Skjema finn du og på dei ulike temasidene, og du kan bruke søkefeltet øvst til høgre på sida.

Er det fyrste gong du skal bruka Mattilsynets skjematenester, kan du ta ein titt på vår e-læring, som visar deg korleis du brukar de ulike skjema. E-læringsguide.

Vi har og ein brukarrettleiing i pdf format, som du kan lese her: Brukarrettleiing for å logge på Mattilsynets skjematjenester

Viktig informasjon til alle som har fått delegert rettighet til å rapportere på Mattilsynets skjematjenester
Mattilsynets skjematjenester har fått ny rolle i Altinn. Dette innebærer at alle som har fått delegert rettighet til å bruke denne rollen fra før midten av april 2013, må få en ny delegering til å bruke den nye rollen innen 1.oktober 2013.
Les mer Hvordan utfører jeg en delegering

Velg tema for å gjere ei avgrensing.

Mat og vann

En tabell over skjemaer
TittelType

1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk, 2015-04, specimenPDF
1.1.115 Canada, Sunnhetsattest, Food Service or retail use engelsk, 2013 04 specimenPDF
1.1.116 Sunnhetsattest, kosttilskudd, USA, engelsk, 2011-07-specimenPDF
1.1.117 De forente arabiske emirater, sunnhetsattest, engelsk, 2013 08 specimenPDF
1.1.12 Moldova, sunnhetsattest, rumensk engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.14 Egypt, sunnhetsattest, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.144 Makedonia sunnhetsattest fisk og fiskeprodukterPDF
1.1.15 EØU, sunnhetsattest, russisk-engelsk, 2016-08PDF
1.1.16 New Zealand, sunnhetsattest laksefisk, engelsk, 2014 05 specimenPDF
1.1.18 Usbekistan, Sunnhets- og veterinaerattest, russisk engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.20 Ukraina, sunnhets- og vettatest, ukrainsk engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.21 Serbia, sunnhetsattest, engelsk serbisk, 2011 03 specimenPDF
1.1.253, Sør-Korea, sunnhetsattest restraastoff, engelsk, 2016-12 specimenPDF
1.1.259 Sør-Korea, levende musling m.v, engelsk, 2017-03-specimenPDF
1.1.26 India, sunnhetsattest for fisk og fiskevarerPDF
1.1.31 Sunnhetsattest, Israel generell engelsk, 2013 06 specimenPDF
1.1.7 Brasil, sunnhetsattest oppdrettsfisk, portugisisk engelsk, 2014 11 specimenPDF
1.1.70 Saudi Arabia, sunnhetsattest, engelsk, 2011 01 specimenPDF
1.1.72 Australia sunnhetsattest laksefisk for bearbeiding i utlandet, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.74 Tyrkia, sunnhetsattest, engelsk, 2014 07 specimenPDF
1.1.75 Australia, sunnhetsattest laksefisk, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.8 Brasil, sunnhetsattest villfisk, portugisisk engelsk, 2014 11 specimenPDF
1.1.87 Argentina, sunnhetsattest, spansk engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.93 Australia, sunnhetsattest olje av laksefisk, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.94 Australia, sunnhetsattest villfanget marin- og ferskvannsfisk, 2010 03 specimenPDF
1.1.95 Australia-sunnhetsattest-kokte reker-engelsk-2015-06-specimenPDF
1.1.97 Australia, Sunnhetsattest, rogn fra laksefisk, engelsk, 2013-10, specimenPDF
1.1.98 Russland, sunnhetsattest, midlertidig lagrede russiske varer, russisk/engelsk, 2014-05, specimenPDF
1.2.240 Taiwan, erklæring, ved funn av tarmrester, engelsk. 2016-01-specimenPDF
1.2.54 Egypt, erklæring, engelsk 2011 03 specimenPDF
1.2.55 Nigeria, erklæring fryst fisk tørrfisk fiskehoder, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.2.60 Italia, erklaering kvikksølv i torsk italiensk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.2.61 USA erklæring BSE i fiskolje og fiskemel engelskPDF
1.2.61 USA, erklæring BSE i fiskeolje og fiskemel, engelsk, 2013 04 specimenPDF
1.2.65 USA, erklæring, halvkonserverte produkter, engelsk, 2011-03 specimenPDF
1.2.66 Den Russiske Føderasjon erklæring, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.2.85 Malaysia, erklaering om forbudte stoffer, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.2.99 Kina, Erklaering fiskemel av hvitfisk produsert på fabrikkskip, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.3.227 Kina, egenerklæring laks PD-ILA, 2015-04 specimenPDF
1.3.36 New Zealand, egenerklæring pakker av laksefisk, 2010 03 specimenPDF
1.3.62 Egenerklæring, kosttilskudd, fiskemel fiskeproteiner mv, norsk, 2014-07 specimenPDF
1.3.76 Australia, egenerklæring, pakker av laksefisk, 2016 06, specimenPDF
10.1.226 Sunnhetsattest, levende smolt og rogn, generell, engelsk, 2016-04 - SPECIMENPDF
10.1.246 Sør-Korea, sunnhetsattest, rogn og melke, engelsk, 2017-03-specimenPDF
2.1.22 Sunnhetsattest generell, fransk engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.1.23 Sunnhetsattest generell, engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.1.25 Sunnhetsattest helkonserves, engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.1.28 Sunnhetsattest generell, spansk engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.1.88 Sunnhetsattest for varer fra tredjestater, engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.1.92 Sunnhetsattest levende muslinger mv, engelsk, 2017 03 specimenPDF
2.2.35 Erklaering antibiotika laksefisk generell, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.37 Erklaering dioksin oppdrettslaks, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.43 Erklæring nematode, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.44 Erklaering radioaktivitet, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.45 Erklaering radioaktivitet, tysk, 2011 03 specimenPDF
2.2.46 Erklæring spormetall, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.47 Erklaering spormetall laks, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.48 Erklaering spormetall laks, tysk, 2011 03 specimenPDF
2.2.52 Erklæring spormetall og PCB makrell, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.53 Erklæring tørrfisk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.71 Erklæring nematode klippfisk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.77 Erklæring dioksin villfisk og reker, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.78 Erklæring PCB villfisk og reker, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.79 Erklæring dioksiner i olje av oppdrettslaks, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.86 Singapore erklæring kokte krabber og reker, engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.2.89 Erklæring PCB oppdrettsfisk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.96 Erklæring spormetall sild, engelsk, 2011 03 specimenPDF
3.1.17 Pre-eksport attest til EU under Fisk og fiskevarerPDF
4.1.121 Sunnhetsattest kosttilskudd, engelsk, 2009 07 specimenPDF
4.1.24 Sunnhetsattest fiskeolje humant konsum generell, engelsk, 2010 03 specimenPDF
4.1.91 Sunnhetsattest fiskemel fiskeprotein mv til humant konsum generell, engelsk, 2010 03 specimenPDF
5.1.122 Israel, sunnhetsattest, NHC fiskemel og olje, engelsk, 2011-11 specimenPDF
5.1.219 Canada veterinaerattest fiskemel NHC engelsk 2016-11-specimenPDF
5.1.224 Veterinærattest, NHC fiskemel og protein, videre bearbeiding i tredje stater, engelsk, 2014-11-specimenPDF
5.1.236 USA, veterinærattest, NHC fiskemel og protein, engelsk, 2016-01-specimenPDF
5.1.249 Tyrkia, sunnhetsattest, fiskemel NHC, engelsk-tyrkisk, 2016-05-specimenPDF
5.1.29 Sunnhetsattest fiskefor, engelsk, 2010 03 specimenPDF
5.1.30 Sunnhetsattest dyrefor, engelsk, 2010 03 specimenPDF
5.1.32 Sunnhetsattest fiskeolje til dyrefor generell, engelsk, 2010 03 specimenPDF
5.1.83 EØU, veterinærattest, fôr og fôrvarer, russisk-engelsk, 2016-08PDF
5.1.90 Sunnhetsattest fiskemel fiskeprotein mv til dyrefor generell, engelsk, 2010 03 specimenPDF
6.1.105 Sunnhetsattest krillmel til dyrefor, engelsk, 2010 03 specimenPDF
6.1.106 Sunnhetsattest krillmel til humant konsum, engelsk, 2010 03 specimenPDF
6.1.107 Sunnhetsattest krillolje, engelsk, 2010 03 specimenPDF
6.1.108 Sunnhetsattest krill, krillhomogenat, krillhydrolysat, engelsk, 2012 09 IKKE SPECIMENPDF
6.1.110 Sunnhetsattest krillmel til dyrefôr, engelsk fransk, 2010 03 specimenPDF
6.1.111 Sunnhetsattest krillmel til humant konsum, engelsk fransk, 2010 03 specimenPDF
6.1.112 Sunnhetsattest krillolje, engelsk fransk, 2010 03 specimenPDF
6.1.113 Sunnhetsattest fryst krill, krillhomogenat, krillhydrolysat, engelsk fransk, 2010 03 specimenPDF
7.1.124 Japan, veterinærattest, storfeprodukter, engelsk 2015/12 specimenPDF
7.1.125 Hong Kong veterinærattest fjærkre, engelsk, 2014-04PDF
7.1.127 Makedonia, veterinærattest, kjøtt og kjøttdeig av svin, makedonsk engelsk 2014-01PDF
7.1.128 Makedonia, veterinærattest, kjøtt og kjøttprodukter, makedonsk engelsk 2014-01PDF
7.1.129 Generell, veterinærattest, kjøtt og kjøttprodukter, engelsk 2015-02PDF
7.1.130 Georgia, Veterinærattest, svinekjøtt, russisk-engelsk 2014-01PDF
7.1.131 Serbia, Veterinærattest, svinekjøtt, serbisk-engelsk 2014-02PDF
7.1.132 Ukraina, veterinærattest, svinekjøtt, ukrainsk-engelsk, 2014-01PDF
7.1.133 Ukraina, Veterinærattest, fjørkre, ukrainsk-engelsk, 2014-01PDF
7.1.134 Ukraina, veterinærattest, storfe, ukrainsk-engelsk, 2014-01PDF
7.1.135 Bosnia-Herzegovina, veterinærattest, svinekjøtt, bosnisk-engelsk, 2014-07PDF
7.1.136 Bosnia-Herzegovina veterinærattest fjærkre bosnisk-engelsk 2014-08PDF
7.1.137 Bosnia-Herzegovina veterinærattest kjøttprodukter bosnisk-engelsk 2014-09PDF
7.1.138 Bosnia-Herzegovina veterinærattest, storfekjøtt, bosnisk-engelsk 2014-07PDF
7.1.139 Hong Kong, veterinærattest, svinekjøtt, engelsk, 2014-04PDF
7.1.140 Hong Kong, veterinærattest, storfekjøtt, engelsk, 2014-04PDF
7.1.212 Montenegro, veterinærattest, svinekjøtt, montenegrisk-engelsk, 2014-08 specimenPDF
7.1.220 Makedonia veterinærattest fjærkrer makedonsk engelsk 2015-01PDF
7.1.222 Franske Polynesia, veterinærattest, Storfekjott, fransk-engelsk, 2014-10 specimenPDF
7.1.235 Generell, veterinærattest, kjøtt og kjøttprodukter, spansk engelsk 2015-12PDF
7.1.238 Kosovo, veterinærattest, kjøtt og kjøttprodukter, albansk, engelsk, 2014-07 specimenPDF
8.1.160 EØU, veterinærattest, meieri, russisk-engelsk, 2016-08PDF
8.1.263 Sør-Korea, sunnhetsattest meieri, engelsk, 2017-03-specimenPDF
8.2.168 Erklæring BSE meieri engelsk 2015-02PDF
9.1.118 Generisk, sunnhetsattest, næringsmidler, engelsk, 2011-06PDF
9.1.214 Sunnhetsattest, generell, flaskevann, 2014-05PDF
Australia - Sunnhetsattest for meieriprodukt, unntatt ost og smør - EngelskPDF
Australia - Sunnhetsattest for ost og smør - EngelskPDF
Chile - Sunnhetsattest for melk og meieriprodukt - EngelskPDF
Egypt - Sunnhetsattest for melk og meieriprodukt - EngelskPDF
Eksportattest for fiskAltinn
Endre eksisterende næringsmiddelvirksomhetAltinn
Endre informasjon om vannforsyningssystemAltinn
Erklæring for melk og melkeprodukt - BSE - EngelskPDF
Erklæring for melk og melkeprodukt - Dioksin - EngelskPDF
Erklæring for melk og melkeprodukt - Zoo Sanitary Statement - EngelskPDF
Felles inførselsdokument (CED) PDF
Forente Arabiske Emerater - Sunnhetsattest for melk og meieriprodukt - EngelskPDF
Følgeskjema for E.colianalyser av skjellPDF
Følgeskjema for toksineanalyser av skjellPDF
GENERELL - Sunnhetsattest for melk og meieriprodukt - EngelskPDF
Helsesertifikat for utførsel av jakttrofeer til land innen EØS/ Health certificate for the export of game trophies to countries within the EEAPDF
India - Sunnhetsattest for melk og meieriprodukt - EngelskPDF
Island - Sunnhetsattest for melk og meieriprodukt - EngelskPDF
Ivory Coast - Sunnhetsattest melk og meieriprodukt - EngelskPDF
Krabbe og krabbeprodukter - eksport til RusslandODT
Kuwait - Sunnhetsattest for melk og meieriprodukt - EngelskPDF
Marokko - Sunnhetsattest for melk og meieriprodukt - EngelskPDF
Meldepliktig hendelseAltinn
Meldeskjema for importører av kjøkkenartikler i plast fra Kina eller Hong KongPDF
Mexico - Sunnhetsattest for melk og meieriprodukter - Spansk, engelskPDF
New Zealand - Sunnhetsattest for iskrem - EngelskPDF
New Zealand - Sunnhetsattest for melk og meieriprodukt - EngelskPDF
Ny importør av næringsmidlerAltinn
Ny næringsmiddelvirksomhetAltinn
Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.mAltinn
Obligatorisk vedlegg til søknadsskjemaet for vannbehandlingskjemikalierODT
Oversikt over eksportdokumenter per landPDF
PREEKSPORT - Sunnhetsattest for melk og melkeprodukt - engelskPDF
Preeksportsertifikat for egg og eggprodukterPDF
Radioaktivitet og nedforing: Egenerklæring ved slakting av sauPDF
Registrere næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behovAltinn
Registrere vannforsyningssystemAltinn
Rekvisisjon av attest for eksport av egg og eggprodukterPDF
Rekvisisjon av attest for eksport av kategori 3 fiskebiprodukterPDF
Rekvisisjon av attest for eksport av meierivarerPDF
Rekvisisjon av eksportattest for fiskAltinn
Rekvisisjonskjema for attester og erklæringerPDF
Saudi Arabia - Sunnhetsattest for melk og meieriprodukt - EngelskPDF
Skjema for nettpublisering ved tilbaketrekking av produkterPDF
Slakting av oppdrettsfiskAltinn
Sunnhetsattest, generell, fransk engelskPDF
Sunnhetsattest, generell, spansk engelskPDF
Sunnhetsattest, helkonservens, engelskPDF
Søke oppstartstillatelse for plangodkjent vannverkAltinn
Søke plangodkjenning for nytt eller endret vannbehandlingsanleggAltinn
Søke plangodkjenning for nytt vannforsyningssystemAltinn
Søknad om godkjenning av vannbehandlingskjemikalierODT
Søknadsskjema for ATP-godkjenningPDF
Søknadsskjema for fornyet ATP-godkjenningPDF
Sør Afrika - Sunnhetsattest for melk og meieriprodukt - EngelskPDF
Tyrkia - Sunnhetsattest for melk og meieriprodukt - EngelskPDF
USA - Sunnhetsattest for melk og meieriprodukt - EngelskPDF
Ukraina - Sunnhetsattest for melk og meieriprodukt - Ukrainsk - engelskPDF
Årlig innrapportering av vannforsyningssystemAltinn

Dyr og dyrehold

En tabell over skjemaer
TittelType

10.1.142 Den Eurasiske Økonomiske Union, rånesæd, engelsk russisk, 2017-02 specimenPDF
10.1.172 Albania, veterinærattest, oksesæd, albansk-engelsk, 2015-03 -specimenPDF
10.1.204, USA, veterinærattest, rånesæd, engelsk, 2016-06, specimenPDF
10.1.215 Mongolia, veterinærattest, oksesæd, engelsk, 2015 - 05-SPECIMENPDF
10.1.229 Chile veterinærattest svinesæd spansk engelsk 2015-07-SpecimenPDF
10.1.230 Kirgisistan Veterinærattest oksesæd russisk - engelsk 2015-05-SPECIMENPDF
10.1.243 Island, veterinærattest, storfeembryo, engelsk, 2016-11 specimenPDF
11.1.143 EØU, veterinærattest, levende svin, russisk-engelsk, 2017-02, specimenPDF
11.1.231 Chile veterinærattest levende gris spansk engelsk 2015-07-specimenPDF
5.1.221 Tyrkia sunnhetsattest fiskeolje NHC engelsk- tyrkisk 2015-05-specimenPDF
5.1.224 Veterinærattest, NHC fiskemel og protein, videre bearbeiding i tredje stater, engelsk, 2014-11-specimenPDF
5.1.226 Sunnhets- og veterinærattest, melkefôr, engelsk, 2015 03, specimenPDF
5.1.254, Veterinærattest, behandlede huder og skinn fra hov og klovdyr, generell engelsk, 2017-02-specimenPDF
Adresseendring dyrehelsepersonell bokmålPDF
Adresseendring dyrehelsepersonell nynorskPDF
Applicationform veterinarian, aquamedicine biologist or veterinarian nursePDF
Buskapsjournal for småfePDF
Declaration of transit / Erklæring ved transitt av hunder, katter eller ildere i ikke-listeførte land og områder utenfor EØSPDF
Dispensasjon for import av skilpaddeAltinn
Dyreholdjournal for småfeODT
Dyreholdjournal for storfePDF
Egenerklæring helse sauPDF
Egenerklæring helse sau fotråte (Rogaland)PDF
Eksportsertifikat for behandlede huder og skinn til TyrkiaPDF
Eksportsertifikat for behandlet ull til TyrkiaPDF
Eksportsertifikat for ferske huder og skinn til ArgentinaPDF
Eksportsertifikat for ferske huder og skinn til TyrkiaPDF
Eksportsertifikat for naturtarm til TyrkiaPDF
Eksportsertifikat for rugeegg fra fjørfe (ikke struts) til TyrkiaPDF
Eksportsertifikat for ubehandlet ull til TyrkiaPDF
Endre informasjon om dyrehelsepersonellAltinn
Erklæring fra ansvarlig veterinær ved lisens for veterinær assistenttjenestePDF
Første melding til regional myndighet - Klassisk svinepestPDF
Godkjenning av biproduktvirksomhetAltinn
Handelsdokument biprodukter innlandPDF
Handelsdokument biprodukter samhandel (norsk versjon)PDF
Helsesertifikat for eksport av fersk rånesæd til MalaysiaPDF
Helsesertifikat for eksport av fersk rånesæd til Malaysia SarawakPDF
Helsesertifikat for eksport av fersk rånesæd til SveitsPDF
Helsesertifikat for eksport av fersk rånesæd til ThailandPDF
Helsesertifikat for eksport av frossen rånesæd til IslandPDF
Helsesertifikat for eksport av frossen rånesæd til MalaysiaPDF
Helsesertifikat for eksport av frossen rånesæd til SveitsPDF
Helsesertifikat for eksport av geit til TanzaniaPDF
Helsesertifikat for eksport av levende svin til IslandPDF
Helsesertifikat for eksport av levende svin til MalaysiaPDF
Helsesertifikat for eksport av levende svin til SerbiaPDF
Helsesertifikat for eksport av levende svin til ThailandPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd før 31.12.2004 til EgyptPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd før 31.12.2004 til JordanPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd før 31.12.2004 til PakistanPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd før 31.12.2004 til TyrkiaPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til ArgentinaPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til AserbajdsjanPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til AustraliaPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til BosniaPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til BrasilPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til CanadaPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til ChilePDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til ColombiaPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til Costa RicaPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til FærøyenePDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til IranPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til IsraelPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til JordanPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til KinaPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til KosovoPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til KroatiaPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til MadagaskarPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til MakedoniaPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til MexicoPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til New ZealandPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til PakistanPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til Saudi-ArabiaPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til SerbiaPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til Sør-AfrikaPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til TyrkiaPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til USAPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til UruguayPDF
Helsesertifikat for eksport av oksesæd til ZimbabwePDF
Helsesertifikat for eksport av rånesæd til CanadaPDF
Helsesertifikat for eksport av rånesæd til IslandPDF
Helsesertifikat for eksport av rånesæd til New ZealandPDF
Helsesertifikat for eksport av rånesæd til SerbiaPDF
Helsesertifikat for eksport av rånesæd til TaiwanPDF
Helsesertifikat for eksport av svin til IslandPDF
Helsesertifikat for hundesædPDF
Helsesertifikat for innførsel av under 20 rugeegg fra land innenfor EØS til NorgePDF
Helsesertifikat for utførsel av jakttrofeer til land innen EØS/ Health certificate for the export of game trophies to countries within the EEAPDF
Identifikasjonsdokument: Ikke-kommersiell forflytning av tre eller færre fugler, kaniner eller gnagere til NorgePDF
Innsendelsesskjema PrP genotyping flokk 28.10.09PDF
Krav om godtgjørelse av nødhjelp til dyrPDF
Meldepliktig hendelseAltinn
Melding om import av fôr fra tredjestaterAltinn
Melding om innførsel av fôrvarer uten animalske bestanddelerPDF
Melding om utlevering av fôr med koksidiostatikaAltinn
Melding om utlevering av legemidler fra apotek/grossist til dyrehelsepersonellAltinn
Mistenkt sykdomstilfelle/skadegjørerAltinn
Ny dyretransportør eller dyretransportmiddelAltinn
Ny fôrvarevirksomhetAltinn
Ny importør av biprodukterAltinn
Ny importør av fôrvareAltinn
Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrAltinn
NødslakteattestPDF
Owner's authorisation and declaration for dogs, cats and ferrets travelling from EEA-countries separate from their owner / Eierens tillatelse og erklæring dersom hunder, katter eller ildere reiser atskilt fra eieren fra land innenfor EØSPDF
Owner's authorisation for dogs, cats and ferrets travelling from third countries and territories outside the EEA separate from their owner / Eierens tillatelse dersom hunder, katter eller ildere reiser atskilt fra eieren fra land utenfor EØSPDF
Pakistan, form VPDF
Reiseplan - transport av levende dyrPDF
Reiseplan, transport av levende dyr/Route plan, transport of live animalsPDF
Skjema for sperretiltak - Klassisk og Afrikansk svinepestPDF
Skjema til bruk ved registrering og/eller oppdatering av bigårdPDF
Storfepass/Bovine passportPDF
Søknad om dispensasjonAltinn
Søknad om lov til å flytte bier, bimateriale og vokstavlerODT
Søknad om tillatelse til å flytte bikuberODT
Søknad om tillatelse til å føre hund til SvalbardODT
Søknadsskjema veterinær, fiskehelsebiolog eller dyrepleierPDF
Tiltak ved forflytning av fugler, kaniner eller gnagere (kjæledyr) til Norge der reglene ikke er overholdtPDF
Tiltak ved forflytning av hunder, katter eller ildere (kjæledyr) til Norge der reglene ikke er overholdtPDF
Transportdokument for sau og geitPDF
Veterinary vertificate for domestic dogs, cats and ferrets entering Norway from not listed third countryPDF
Veterinærattest sau (fotråte)PDF
Veterinærsertifikat for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildrer til EØS/Veterinay certificate for domestic dogs, cats and ferrets entering EC for non commercial movementsPDF

Fisk og akvakultur

En tabell over skjemaer
TittelType

1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk, 2015-04, specimenPDF
1.3.227 Kina, egenerklæring laks PD-ILA, 2015-04 specimenPDF
5.1.221 Tyrkia sunnhetsattest fiskeolje NHC engelsk- tyrkisk 2015-05-specimenPDF
5.1.224 Veterinærattest, NHC fiskemel og protein, videre bearbeiding i tredje stater, engelsk, 2014-11-specimenPDF
5.1.226 Sunnhets- og veterinærattest, melkefôr, engelsk, 2015 03, specimenPDF
Adresseendring dyrehelsepersonell bokmålPDF
Adresseendring dyrehelsepersonell nynorskPDF
Applicationform veterinarian, aquamedicine biologist or veterinarian nursePDF
Chile, veterinærattest, fryst laksemelk, spansk-engelsk, 2009-12 PDF
Endre informasjon om dyrehelsepersonellAltinn
Erklæring fra ansvarlig veterinær ved lisens for veterinær assistenttjenestePDF
Fangstsertifikat kinesisk-engelskPDF
Følgeskjema for E.colianalyser av skjellPDF
Følgeskjema for toksineanalyser av skjellPDF
Godkjenning av biproduktvirksomhetAltinn
Handelsdokument biprodukter innlandPDF
Handelsdokument biprodukter samhandel (norsk versjon)PDF
Krav om godtgjørelse av nødhjelp til dyrPDF
LakselusAltinn
Meldepliktig hendelseAltinn
Melding om import av fôr fra tredjestaterAltinn
Melding om innførsel av fôrvarer uten animalske bestanddelerPDF
Melding om start eller stopp andre arterAltinn
Melding om utlevering av fôr med koksidiostatikaAltinn
Melding om utlevering av legemidler fra apotek/grossist til dyrehelsepersonellAltinn
Mistenkt sykdomstilfelle/skadegjørerAltinn
Ny fôrvarevirksomhetAltinn
Ny importør av biprodukterAltinn
Ny importør av fôrvareAltinn
Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrAltinn
Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.mAltinn
NødslakteattestPDF
Skjema for melding fra fisker før fôring i mellomlagring i fangsbasert akvakulturPDF
Slakting av oppdrettsfiskAltinn
Søknad om godkjenning av driftsplan for akvakulturanlegg i sjøvannAltinn
Søknadsskjema for godkjenning av kurs for kompetanse i fiskevelferdPDF
Søknadsskjema veterinær, fiskehelsebiolog eller dyrepleierPDF
Veterinærattest sau (fotråte)PDF