5.1.249 Tyrkia, sunnhetsattest, fiskemel NHC, engelsk-tyrkisk, 2022-06-specimen

Publisert 24.06.2016     Sist endret 09.11.2022