Egenerklæring for flytting av småfe

Publisert 27.09.2018     Sist endret 05.12.2019

I henhold til § 23, 1.ledd i forskrift om tiltak om sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskrifta) skal sauer og geiter som flyttes til en annen eller ny småfebesetning følges av en egenerklæring.