Mistanke om sykdomstilfelle / skadegjører

Publisert 31.08.2012     Sist endret 06.01.2021

I dette skjemaet melder du påvist C-sykdom hos dyr og mistanke om andre listeførte sykdommer eller planteskadegjører. Skjemaet brukes også til å melde funn av resistente bakterier.

Landdyr

C-sykdommer meldes som påvist. A- og B-sykdommer meldes som mistenkte i skjematjenesten.

Funn av eller mistanke om A-, B- og C-sykdommer som ikke antas å forekomme her i landet, eller som har en utbredelse som er annerledes enn vanlig, skal også varsles umiddelbart til Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00. Les mer på forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr.

Akvatiske dyr

For akvatiske dyr kan påvisning eller mistanke om varslingspliktig sykdom registreres i dette skjemaet. Varslingsplikten gjelder for alle listeførte sykdommer hos akvatiske dyr med unntak av lakselus (for lakselus er det rapporteringsplikt).

Regelverket har ikke krav til varslingsform, det er rask (umiddelbar) varsling som er vesentlig. Ved første mistanke om eller påvisning av sykdommer på liste 1 og 2 bør det  i tillegg til bruk av dette skjemaet, eller for eksempel varsling på e-post, også varsles til Mattilsynet på tlf.  22 40 00 00 for å sikre at varslingen er mottatt.

Mistanke om eller påvisning av pankreassjukdom (PD) i antatt PD-frie områder (Nord for Sør-Trøndelag) bør på tilsvarende måte varsles på telefon i tillegg til bruk av skjema eller e-postvarsling.

Planteskadegjørere

Mistanke om planteskadegjørere som er oppført i vedlegg 1 og vedlegg 2 til forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (plantehelseforskriften), kan meldes her. Det samme gjelder planteskadegjørere som er regulert i eventuelle andre forskrifter.

Om Mattilsynets skjematjenester

Første gang du bruker skjematjenestene anbefaler vi at du leser vår brukerveiledning for pålogging til Mattilsynets skjematjenester.

Hvis det er første gang du skal logge på Mattilsynets skjematjenester via ID-porten, må du ha fødselsnummer og pinkode fra MinID klart, eller du kan bruke BankID og kodebrikke.

Du kan rapportere for din egen virksomhet, eller en virksomhet du er ansatt i. I begge situasjoner må du velge hvilken virksomhet (bedrift) du representerer og skal rapporterer for. Du må velge bedriftsnummeret (underenhet) til virksomheten for å rapportere til Mattilsynet, og ikke foretaksnummeret. Hvis du ikke får virksomheten (bedriftsnummeret) opp på lista, skyldes det sannsynligvis at du ikke har fått delegert rettighet til å rapporterer på vegne av virksomheten. Den som er ansvarlig for virksomheten må delegere rettigheter til deg i Altinn. Kontakt Altinn brukerstøtte for hjelp til dette.

Privatpersoner logger seg på med fødsels- og personnummer og velger å rapportere som privatperson.

Brukerstøtte

 • Dersom du har problemer med å komme inn på skjematjenestene via ID-porten/MinID, kontakt brukerstøtte hos Difi.
  E-post: brukerstotte@difi.no
  Grønt nummer: 800 30 300 (betjent hverdager kl. 08.00–15.30)
   
 • Du finner også informasjon om pålogging på www.difi.no. Se ID-porten/MinID Hjelp og brukerstøtte.
   
 • Hvis du ikke finner virksomheten du skal rapportere for eller du har spørsmål om å delegere rettigheter, kontakt Altinn brukerstøtte (betjent hverdager kl. 08.00 - 17.00).
  Telefon: 75 00 60 00
  E-post: support@altinn.no
  Eller se informasjon hos Altinn brukerservice.
   
 • Dersom du har problemer med å finne riktig skjema eller med utfylling og innsendelse av skjema inne i Mattilsynets skjematjenester, kontakt ditt lokale distriktskontor i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00
  Kontakt Mattilsynet