Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.m

Publisert 30.08.2012     Sist endret 02.06.2020

Dette skjema kan du bruke til melde fra om aktiviteter som primærproduksjon fiske, fiskerivarer, pryddammer og transport av levende akvatiske dyr. Noen av disse typene er godkjenningspliktige, andre kun registreringspliktige.

Når du seinere skal endre noen av aktivitetene som du har, velger du skjemaet Endre primærproduksjon og transport av fiskervarer og muslinger m.m.

For noen søknader er er søknadsbehandlingen gebyrbelagt. Du får varsel om gebyr før du sender inn søknaden.

Skjemaet omfatter følgende aktiviteter og produksjonsformer:

 • Fiske med produksjonsformene Fiske, RSV-båter og CSV-båter
 • Transport av levende akvatiske dyr – smolt - og matfisktransport
 • Pryddammer – registreringspliktige og godkjenningspliktige
 • Transport av fisk og muslinger til første virksomhet
 • Mellomlagring fangstbasert akvakultur
 • Forflåter og serviceutstyr o.a

Hvis du skal endre informasjonen om din eksisterende virksomhet, så må du benytte skjemaet "Endre informasjon primærproduksjon og transport av fiskerivarer".

Om Mattilsynets skjematjenester

Første gang du bruker skjematjenestene anbefaler vi at du leser vår brukerveiledning for pålogging til Mattilsynets skjematjenester.

Hvis det er første gang du skal logge på Mattilsynets skjematjenester via ID-porten, må du ha fødselsnummer og pinkode fra MinID klart, eller du kan bruke BankID og kodebrikke.

Du kan rapportere for din egen virksomhet, eller en virksomhet du er ansatt i. I begge situasjoner må du velge hvilken virksomhet (bedrift) du representerer og skal rapporterer for. Du må velge bedriftsnummeret (underenhet) til virksomheten for å rapportere til Mattilsynet, og ikke foretaksnummeret. Hvis du ikke får virksomheten (bedriftsnummeret) opp på lista, skyldes det sannsynligvis at du ikke har fått delegert rettighet til å rapporterer på vegne av virksomheten. Den som er ansvarlig for virksomheten må delegere rettigheter til deg i Altinn. Kontakt Altinn brukerstøtte for hjelp til dette.

Privatpersoner logger seg på med fødsels- og personnummer og velger å rapportere som privatperson.

Brukerstøtte

 • Dersom du har problemer med å komme inn på skjematjenestene via ID-porten/MinID, kontakt brukerstøtte hos Difi.
  E-post: brukerstotte@difi.no
  Grønt nummer: 800 30 300 (betjent hverdager kl. 08.00–15.30)
   
 • Du finner også informasjon om pålogging på www.difi.no. Se ID-porten/MinID Hjelp og brukerstøtte.
   
 • Hvis du ikke finner virksomheten du skal rapportere for eller du har spørsmål om å delegere rettigheter, kontakt Altinn brukerstøtte (betjent hverdager kl. 08.00 - 17.00).
  Telefon: 75 00 60 00
  E-post: support@altinn.no
  Eller se informasjon hos Altinn brukerservice.
   
 • Dersom du har problemer med å finne riktig skjema eller med utfylling og innsendelse av skjema inne i Mattilsynets skjematjenester, kontakt ditt lokale distriktskontor i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00
  Kontakt Mattilsynet