Skjema til bruk ved registrering og/eller oppdatering av birøkt

Publisert 27.09.2012     Sist endret 13.11.2020

Birøktere bør helst bruke det elektroniske skjemaet Registrer/oppdater birøkt når de skal:

  • registrere nye bigårdsplasser hos Mattilsynet.
  • oppdatere eller rette opplysninger om bigårdsplasser de tidligere har registrert hos Mattilsynet.
  • melde fra til Mattilsynet om at de har lagt ned bigårdsplasser.
  • søke Mattilsynet om å sertifisere bigården for å kunne flytte bier eller brukt bimateriell derfra.
  • underrette Mattilsynet om slyngerom de bruker.

Birøktere som ikke har tilgang til det elektroniske skjemaet, kan likevel bruke dette gamle pdf-skjemaet. Skjemaet fylles ut og sendes til det lokale Mattilsynet med e-post eller vanlig post. Kontakt Mattilsynet.