Søknadskjema for flytting av småfe

Publisert 27.09.2018     Sist endret 29.11.2019

Kjøper og selger fyller ut skjemaet og sender dette til kjøpers lokalkontor.