Mistanke om fugleinfluensa? Meld fra om døde eller syke ville fugler eller andre ville dyr

Meld fra om syke eller døde fugler (eller dyr) ved mistanke om fugleinfluensa

Du kan lese mer om hva du bør gjøre ved funn av død eller syk villfugl.

Obligatoriske felter er merket med *

Hvilken type fugl/dyr fant du?*

Velg art

Hvor mange døde fugler/dyr fant du?

Hvor mange syke eller skadde fugler/dyr fant du?

Har du, etter avtale med Veterinærinstituttet, tatt prøve av fuglen/fuglene i regi av prosjektet One Health for Surveillance (OH4S)?

Skriv inn postnummeret der du fant fuglen/dyret. Oppgi ditt eget postnummer hvis du ikke kjenner postnummeret.

Nærmere beskrivelse av hvor fuglen(e)/dyret ligger, gjerne med kartkoordinater 

Legg inn e-post slik at Mattilsynet kan kontakte deg dersom vi trenger mer informasjon ved en eventuell prøvetaking

Legg inn telefonnummer slik at Mattilsynet kan kontakte deg dersom vi trenger mer informasjon ved en eventuell prøvetaking

Avbryt