Til hovedinnhold

Syk av mat, drikke eller kontakt med dyr

Om bekymringen

Hvis du føler deg dårlig på grunn av noe du har spist, drukket eller fordi du har vært i nærkontakt med dyr: Ta kontakt med legen din for å finne ut om du trenger behandling.

Vi anbefaler også at du varsler den ansvarlige slik at ikke flere blir syke.

Les artikkelen som kan hjelpe deg å finne ut hvilke smittestoffer du har blitt syk av

Obligatoriske felter er merket med *

Beskriv kort og konkret hva som har skjedd og hvor alvorlig hendelsen er. Vit at den ansvarlige ofte får se denne teksten.

Oppgi tidspunktet så presist du kan. I noen tilfeller kan det ta flere dager fra du har spist, drukket eller vært i kontakt med dyr før du blir syk.

Hvis du tror at du har blitt syk etter å ha spist eller drukket noe, skriv hva det var og evt. andre betydningsfulle forhold (tilberedning, tilstand, oppbevaring).

Bilder som viser det du beskriver, er veldig nyttig for oss. Vi behandler opplysningene konfidensielt. Har du filer,bruk dette skjemaet. Skriv i skjemaet hva filene gjelder.

Hvis du tror du har blitt syk etter kontakt med dyr, skriv hva slags dyr.

Skriv antall, men unngå å oppgi helseopplysninger om andre.

Vet du ikke navnet, gi andre opplysninger som hjelper oss å finne virksomheten eller ansvarlig.

Har du varslet virksomheten eller andre ansvarlige etter at du ble syk?*

Vet du ikke gateadressen, gi informasjon som kan hjelpe oss å finne stedet det gjelder. Søk i kart.

Hvis du ikke kjenner postnummeret til den ansvarlige, kan du oppgi ditt eget postnummer.

Avbryt