Varsle om kosmetikk

Om varselet

Obligatoriske felt er merka med *

Skriv så spesifikt du kan, til dømes produktnavn, merke, produsent, sporingsinformasjon.

Skriv kort og konkret.

Bilder som viser det du beskriver, er veldig nyttig for oss. Vi behandler opplysningene konfidensielt. Har du filer,bruk dette skjemaet. Skriv i skjemaet hva filene gjelder.

Skriv tidspunktet eller perioden så nøyaktig du kan.

Veit du ikkje namnet, gje andre opplysningar som hjelper oss å finne verksemda eller den ansvarlege.

Veit du ikkje gateadressa, gje informasjon som kan hjelpe oss å finne staden det gjeld. Søk i kart.

Skriv inn ditt eige postnummer dersom du ikkje kjenner postnummeret til verksemda eller den ansvarlege.

Avbryt