Varsle om ulovleg bruk av plantevernmiddel

Om varselet

Obligatoriske felt er merka med *

Skriv kort og konkret.

Skriv så konkret og spesifikt som mogleg.

Bilder som viser det du beskriver, er veldig nyttig for oss. Vi behandler opplysningene konfidensielt. Har du filer,bruk dette skjemaet. Skriv i skjemaet hva filene gjelder.

Oppgje tidspunktet eller perioden så presist du kan.

Veit du ikkje namnet, gje oss andre opplysningar slik at vi kan finne den som er ansvarleg.

Veit du ikkje gateadressa, gje informasjon som kan hjelpe oss å finne staden det gjeld. Søk i kart.

Skriv ditt eige postnummer dersom du ikkje kjenner postnummeret til verksemda eller den ansvarlege.

Avbryt