Til hovedinnhold

Aktuelt

Fugleinfluensa i Rogaland Det er påvist fugleinfluensa i et fjørfehold i Rogaland. Ringorm Det er påvist ringorm på storfebesetninger i Trøndelag og Vestfold.