Forhandlere av animaliebiprodukter skal registrere seg

En forhandler (trader) styrer vareflyt av animaliebiprodukter og / eller avledede produkter uten å fysisk håndtere varen i egen produksjon- eller lagerfunksjon.

Publisert

Forhandlerne som kjøper og selger animaliebiprodukter og/eller avledede produkter til eller fra Norge og som har adresse i Norge, skal registrere seg hos Mattilsynet.

Samhandel, eksport og import

Kravene i animaliebiproduktregelverket til forhandlere gjelder både samhandel innen EØS og eksport/import til/fra land utenfor EØS (tredjeland).

EU og medlemslandene i EØS kan beslutte importrestriksjoner for visse produkter. 

En registrert forhandler kan ikke stå som bestemmelsessted i handelsdokument for animaliebiprodukter eller avledede produkter – verken i eller utenfor TRACES. Det samme gjelder for register over forsendelser. Avsender skal kunne vite og kontrollere at animaliebiproduktene går til en produksjons- eller lagerbedrift som er godkjent/registrert for formålet. 

Forhandlere er definert i animaliebiproduktregelverket blant driftsansvarlige, som den fysiske eller juridiske personen som har faktisk kontroll over et animalsk biprodukt eller et avledet produkt. Handel er også definert. 

Hvordan registrere seg hos Mattilsynet?Slik gjør du

Forhandlere registrerer seg ved å levere skjema «Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet» på Mattilsynets skjematjenester eller via Altinn. 

Opplysningene skal holdes oppdatert ved innsending av nytt skjema.

Registrerte forhandlere kommer på Mattilsynets offisielle liste over virksomheter som håndterer animaliebiprodukter og avledede produkter – for andre registrerte operatører med aktivitetskode OTHER trade.

Ved registrering ønsker Mattilsynet følgende opplysninger om de animaliebiprodukter og/eller avledede produkter det skal handles med:

  • Handel ut av Norge
  • Handel inn til Norge
  • Til/fra land (i EØS eller tredjeland)
  • Produkttype
  • Kategori
  • Formål (type mottaker/virksomhet)

Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet

Dette skjemaet bruker du for å søke om godkjenning eller registrering av virksomhet etter forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften).

Virksomheten tildeles et godkjenningsnummer eller registreringsnummer, og publiseres på Mattilsynets liste over godkjente produkter og virksomheter.

Alle søknader om godkjenning krever saksbehandling.

Liste over type animaliebiprodukt-virksomheter (PDF)

Gå til Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Animaliebiproduktforskriften