Til hovedinnhold

Krav til produksjon av kjæledyrfôr som benytter animalske biprodukter

Det er laget en veileder som beskriver de viktigste reglene som gjelder for produksjon av fôr til kjæledyr hvor det benyttes animalske biprodukter.

Publisert

I motsetning til fôr til matproduserende dyr kan det i fôr til kjæledyr benyttes rått animalsk materiale som ikke er behandlet på annen måte enn at det er kjølt eller fryst. Fôret skal likevel være trygt og egnet for dyrene, og ikke utgjøre en risiko for folke- og dyrehelsen. For å oppnå dette stiller animaliebiproduktregelverket en rekke krav til systemet i virksomheten og materielle krav til råstoff, prosess og sluttprodukt. Produksjonsanlegg som framstiller fôr til kjæledyr, skal også være godkjent av Mattilsynet som kjæledyrfôranlegg.

Veileder om krav til produksjon av kjæledyrfôr som benytter animalske biprodukter (PDF)

Systemkrav

Med systemkrav menes det at virksomheten må bygge opp et kvalitetssystem/egenkontrollsystem som beskriver virksomhetens anlegg og utstyr og hvilke aktiviteter som foregår. Det er blant annet viktig at virksomheten kan dokumentere opprinnelsen og behandlingen av et hvert produkt (batch) som virksomheten leverer fra seg. Hvis det skulle være feil eller reklamasjoner ved et produkt, vil virksomheten da kunne finne ut hva som har gått galt og endre aktuelle rutiner slik at samme problemet ikke skjer igjen.

Systemkravene omfatter

1) grunnforutsetninger

2) fareanalyse med kritiske kontrollpunkter (HACCP)

Grundig arbeid med grunnforutsetningen reduserer arbeidet med fareidentifiseringer og kontroll med farer i de prosesser som foregår i virksomheten. Hvis grunnforutsetningene er godt håndtert, vil det stoppe farer fra å nå fram til virksomheten.

Materielle krav

Det er krav i regelverket til råstoff, prosess og til produktet. Disse kravene betegnes som materielle krav. Det er ulike krav til rått kjæledyrfôr og til behandlet kjæledyrfôr, men alt animalsk materiale som benyttes skal ha laveste risiko kategori (kategori 3-materiale).

Se kapittel 5 om materielle krav i Veileder om krav til produksjon av kjæledyrfôr som benytter animalske biprodukter (PDF)

Tilsyn

Alle kjæledyrfôranlegg kan forvente uanmeldte tilsyn fra Mattilsynet. Da vil Mattilsynet benytte denne sjekklisten: Tilsynsmal – kjæledyrfôranlegg (PDF)