Minimumskrav til register over forsendelser av animaliebiprodukter

Generelt skal alle virksomheter som håndterer animalske biprodukter eller avledede produkter føre register over forsendelser som oppfyller alminnelige betingelser i regelverket.

Publisert

Informasjonen til registeret hentes fra handelsdokument for forsendelsen.

Hvis driftsansvarlig for virksomheten arkiverer handelsdokument for forsendelser sammen med register over forsendelser, gjelder følgende minimumskrav til register:

Avsender 

Avsender skal føre register over forsendelser med et oversiktsdokument elektronisk eller på papir, med referanse til handelsdokument, med minimum transportørens og mottakerens navn og adresse og eventuelt deres godkjenningsnummer eller registreringsnummer.

Transportør

Transportør skal føre register over forsendelser med et oversiktsdokument elektronisk eller på papir, med referanse til handelsdokument, med minimum materialets opprinnelsessted som det sendes fra.

Mottaker

Mottaker skal føre register over forsendelser med et oversiktsdokument elektronisk eller på papir, med referanse til handelsdokument med minimum hvilken dato materialet ble mottatt.

Dette vil gi virksomheten og Mattilsynet en løpende oversikt over hver forsendelse av animalske biprodukter og avledede produkter.

Regelverk

Forordning (EU) 142/2011, vedlegg VIII, kapittel IV, avsnitt 1, punkt 1