Godkjenning av produkter til behandling av drikkevann (vannbehandlingskjemikalier)

Produkter til behandling av drikkevann må være godkjent av Mattilsynet. Kravet gjelder for produkter til bruk i vannverk og i interne fordelingsnett, men ikke til privat bruk.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Godkjente vannbehandlingskjemikalier
  2. Hvem som er søknadpliktige og ikke
  3. Varighet og tilfeller der godkjenningen kan bortfalle
  4. Slik søker du om godkjenning av vannbehandlingskjemikalier