Informasjon til små vannforsyningssystemer

Veiledning og råd om hva som må gjøres for å følge kravene i drikkevannsforskriften for de minste vannforsyningssystemene.

Publisert

Innhold på denne siden

 1. Drikkevannsforskriften gjelder for alle vannforsyningssystemer
 2. Alle vannforsyningssystemer må ha en vannverkseier
 3. Kartlegge farer som kan true drikkevannet
 4. Drikkevannet skal beskyttes
 5. Råvannet skal behandles
 6. Ta prøver og analyser av råvannet og drikkevannet
 7. Viktig at vannprøvene tas på riktig måte
 8. Alle vannforsyningssystem må ha en internkontroll
 9. Hva skjer hvis det likevel ikke er nok, trygt drikkevann?
 10. Vannforsyningssystemet skal registreres
 11. Hus- og hytteeiere med egen vannforsyning må selv ta ansvaret

Informasjonen er til deg som er vannverkseier ved vannforsyningssystem som produserer mindre enn 10 m3 drikkevann per døgn. Normalt tilsvarer en slik produksjonsmengde levering av drikkevann til omtrent 50 personer.

Hvis vannforsyningssystemet leverer drikkevann til sårbare abonnenter, som for eksempel barnehager eller helseinstitusjoner, gjelder flere krav enn det som er beskrevet her.