Mattilsynets hovedprioriteringer innen drikkevann i 2024

Dette er hovedmålene for det risikobaserte tilsynet for drikkevann i 2024. I tillegg til disse, vil Mattilsynet, som vanlig, ivareta løpende oppgaver, blant annet hendelser, prøvetaking, søknadsbehandlinger og oppfølging av bekymringsmelding.  

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Kommunene skal være kjent med relevante krav til beskyttelse av drikkevannskilder
  2. Vannbehandlingen ute i vannverkene skal være tilpasset råvannskvaliteten og farekartleggingen
  3. Mattilsynet skal kjenne til status og utfordringer knyttet til leveringssikkerhet ved de mindre vannverkene.
  4. Vannverkene i Norge skal ha en tilstrekkelig leveringssikkerhet tilpasset art og størrelse.