Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen

God beredskap er viktig for at et vannforsyningssystem skal kunne levere nok trygt drikkevann til enhver tid. Her finner dere forslag til hvordan vannverkseiere kan utvikle tilfredsstillende beredskap.

Publisert

I veilederen Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen (PDF) finner dere en trinnvis prosess som kan være egnet for alle. Det praktiske arbeidet må likevel tilpasses det enkelte vannforsyningssystemet.

Veilederen er ikke en ufravikelig oppskrift, men gir forslag til hvordan dere kan etablere og utvikle beredskapen. Veilederen beskriver veien fra farekartlegging til etablering og drift av beredskap. 

Veilederen kan være nyttig for ulike formål

Veilederen vil være til hjelp når dere skal identifisere og håndtere farer, og når dere skal utarbeide beredskap.

Dere kan også bruke fremgangsmåten i denne veilederen i risikovurderingen for å vurdere reduksjon av antall analyser.

Dere kan bruke hele eller deler av veilederen

Veilederen er delt inn i fire kapitler og 13 vedlegg. Det er de 13 vedleggene som til sammen utgjør hjelpemidlene. I den øvrige teksten får dere veiledning om hvordan dere kan bruke vedleggene.

Åtte av vedleggene er utformet som separate dokumenter som dere kan laste ned og bruke i arbeidet med å utarbeide beredskapsplanen.

Last ned vedleggene enkeltvis

Regelverk

Drikkevannsforskriften