Slik registrerer du små vannforsyningssystem

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.

Publisert

De systemene som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann, kalles et vannforsyningssystem. Et vannforsyningssystem kan blant annet bestå av en brønn eller et tjern.

Du som har et lite vannforsyningssystem, skal registrere det hos Mattilsynet. Små vannforsyningssystemer er systemer som

  • produserer mindre enn 10 m3 drikkevann per døgn
  • ikke leverer drikkevann til sårbare abonnenter, for eksempel barnehager og sykehus

Slik gjør du

Regelverk

Drikkevannsforskriften