Dokumentasjon av legemiddelbruk på matproduserende dyr  

Bruker du parasittmiddel på sauene dine? Behandler du en kalv mot diaré? For å ivareta mattryggheten må du som er driftsansvarlig og som behandler matproduserende dyr med legemidler, dokumentere legemiddelbruken. 

Publisert

I tillegg til kravene om dyreholdjournal og journal over helseopplysninger i dyrehelseregelverket er det i legemiddelforordningen krav om at driftsansvarlig som gir legemidler til matproduserende dyr, skal dokumentere dette.  Dokumentasjon på legemiddelbruk regnes som en del av helseopplysningene i dyreholdet. 

Du som er driftsansvarlig og behandler matproduserende dyr, må skriftlig dokumentere følgende om legemiddelbruk: 

a) dato for første gang dyr får legemiddelet 

b) navn på legemiddel 

c) mengde legemiddel dyret har fått 

d) navn på apoteket eller grossisten hvor du fikk utlevert legemiddel eller medisinfôr. 

e) resept på legemiddelet 

f) hvilket dyr eller hvilken gruppe av dyr som har fått legemiddelet 

g) navn og kontaktopplysninger til veterinær som har skrevet ut resepten 

h) tilbakeholdstiden, selv om den er 0. 

i) hvor mange dager du har behandlet dyret med legemiddelet 

Kopi av resepten på legemiddelet skal også oppbevares. 

Unntak ved behandling av enkeltdyr: Dersom alle opplysninger listet opp ovenfor fremkommer av resept fra veterinær, og du som driftsansvarlig oppbevarer resepten, regnes dokumentasjonsplikten for deg som driftsansvarlig som oppfylt. 

Unntak ved behandling av hest: Dersom alle opplysninger listet opp ovenfor dokumenteres i hestepasset, regnes dokumentasjonsplikten for deg som driftsansvarlig for hesten som oppfylt. 

Dokumentasjonen skal oppbevares i 5 år og legges frem for Mattilsynet dersom vi ber om den. 

Regelverk

legemiddelforordningen (EU) 2019/6