Til hovedinnhold
Søk

Aktuelle tiltak ved påvisning av afrikansk svinepest i Norge

Ved påvisning av afrikansk svinepest i Norge, vil Mattilsynet sette i verk strenge tiltak for å hindre at sykdommen spres videre og for å bekjempe sykdommen.

Publisert

Gjennom EØS-avtalen er vi bundet til å gjennomføre mange minimumstiltak som er felles for alle medlemslandene i EU/EØS. I tillegg kan Mattilsynet innføre andre tiltak som vi mener er nødvendige for å bekjempe sykdommen. Det vil bli definert et infisert område rundt det påviste tilfellet, ut fra geografi, kunnskap om utbredelse av villsvin og andre lokale forhold. Dette området vil være minimum 10 km dersom utbruddet er i et svinehold, men kan være mye større hvis sykdommen påvises på villsvin.

Tiltakene vil være litt forskjellige, avhengig av om sykdommen påvises på villsvin eller i svinehold, og de strengeste tiltakene vil bli gjennomført i det som blir regnet som det infiserte området.

Aktuelle tiltak ved påvisning av afrikansk svinepest på villsvin i Norge.

 • Forbud mot all jakt på alle dyrearter og jordbruksvirksomhet i det infiserte området.
 • Forbud mot ferdsel av folk, f.eks. turgåere, bærplukkere, joggere o.l.
 • Opptrappet søk etter kadavre, for registrering, innsamling, prøvetaking og destruksjon.
 • Inngjerding av hele eller deler av området.
 • Økt informasjon til jegere om som har jaktet i området eller skal jakte i andre områder.
 • Hunder skal holdes i bånd.
 • Innsamling av informasjon om avlinger som er innhøstet i området og hvor disse er distribuert.
 • Forbud mot fôring av svin med høy, halm eller gras fra det infiserte området.  Det samme gjelder bruk av strø.
 • Forbud mot flytting av svin fra området.
 • Forbud mot alle ansamlinger av svin.
 • Inspeksjon av alle svinehold for å se på helsetilstand og smitteverntiltak. Ekstra fokus på svinehold der personer i nærkontakt også er jegere.
 • Forbud mot hold av gris utendørs.
 • Prøvetaking av alle griser med feber i det smitta området.
 • Mulig organisert reduksjon av villsvinstammen i området.

Mange av disse tiltakene vil også bli iverksatt ved påvisning i svinehold i områder med villsvin.

Aktuelle tiltak ved påvisning i svinehold:

 • Avliving og destruksjon av alle dyr i svineholdet.
 • Vask og desinfeksjon av grisefjøset.
 • Oppretting av soner på 3 og 10 km rundt det smitta dyreholdet hvor der innføres:
  • Forbud mot alle ansamlinger av svin
  • Forbud mot hold av gris utendørs
  • Inspeksjon av alle svinehold for å se på helsetilstand og smitteverntiltak. Ekstra fokus på svinehold der personer i nærkontakt også er jegere

Regelverk