Apekopper

Hvis du har mistanke om eller har påvist apekopper på dyr, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Vi har ikke apekopper på dyr i Norge.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Apekopper

Apekopper hos dyr er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Har du spørsmål om apekopper og kjæledyr? Se Spørsmål og svar om apekopper og kjæledyr.

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?