Rapportserie

Overvåkingsprogram for brucellose

Det var ingen påvisninger av brucellose hos norske sauer og geiter i 2020.

Publisert

Norge har hatt et overvåkningsprogram for brucellose siden 2004. Først bare for sau, siden 2007 også for geit.

Brucellose er en zoonose, en sykdom som kan smitte over til mennesker, og kan forårsake en alvorlig infeksjon hos mennesker kjent som Malta-feber. Brucella melitensis er utbredt hos sauer og geiter i flere middelhavsland, men har aldri blitt påvist hos dyr i Norge eller noen av de andre nordiske landene.I lys av den unike posisjonen, og basert på dokumentasjon utarbeidet av Veterinærinstituttet, fikk Norge i april 2021 status som et land som er fri for sykdommen.

Overvåkingsprogram 2021 – brucellose hos småfe

Rapport 2020