Erstatning ved utbrudd av alvorlige dyresykdommer (liste 1- og liste 2- sykdommer)

Dyreeiere kan søke erstatning for tap ved utbrudd av liste 1- og liste 2- sykdommer.

Faglig oppdatert

Det er etablert en offentlig erstatningsordning administrert av Landbruksdirektoratet der dyreeier kan søke om erstatning for tap i forbindelse med gjennomføring av offentlige pålegg og restriksjoner.

Slik gjør du

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema kan fås på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet under fanen "Erstatning" og hos statsforvalteren, evt. landbruksforvaltningen i kommunen.

Aktuelle søkere for slik erstatning oppfordres til å ta kontakt med statsforvalteren så raskt som mulig etter at pålegget er mottatt.

Regelverk

Lov og forskrift